Admin, Author at Institute of Field roBOtics (FIBO) - Page 3 of 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

รับชม FIBO Talk Series : บทบาทของ AIAT กับโครงการ AI for All ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิ…
กิจกรรมฝ่ายบริการวิชาการ

รู้จักฝ่ายอุตสาหกรรมฟีโบ้ กับการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ และการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของช…
กิจกรรมฝ่ายวิจัย

วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีความสำคัญต่อการแพทย์ และช่วยเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อ…
event

ถามมาตอบไป เอาใจคนอยากเรียนต่อ❗️ เรียน ป.โท-เอก วิทยาการหุ่นยนต์ VS เพิ่มความรู้ แบบ F…
กิจกรรมฟีโบ้

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาก…

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) โดย ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล คิดค้นระบบปัญญาประดิษฐ์ ของอินสเป็คท…
ผลงานด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…