ข่าวและกิจกรรม Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: ข่าวและกิจกรรม

 หลักสูตรปริญญาโท-เอก ทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ #ฟีโบ้ #เปิดรับนักศึกษาใหม่ เรียนรู้ไป…
event

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ดำเนินงานการพัฒนา…

ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลักสูตรด้านหุ่นยนต์ระดับประเทศ ความต้อ…
ข่าวและกิจกรรม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครผู้สน…
กิจกรรมฝ่ายวิจัย

ครั้งแรกของไทย ฟีโบ้ลงนาม MoU ผ่านระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล ร่วมกับ 28 โรงเรียนเครือข่ายการพั…

ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่…