ขอแสดงความยินดี ทีม Unicorn Tech คว้ารางวัลรองชนะเลิศ นวัตกรรมเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

ขอแสดงความยินดี ทีม Unicorn Tech คว้ารางวัลรองชนะเลิศ นวัตกรรมเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน

ขอแสดงความยินดี ทีม Unicorn Tech โดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 1 ฟีโบ้ มจธ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา

การแข่งขันรายการ GO FURTHER INNOVATOR SCHOLARSHIP 2018 โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “ROAD SAFETY” เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน

นักศึกษาในทีม ประกอบด้วย

 1. นายแสนภูมิ ภู่นภานนท์
 2. นายณัฏฐ์เมธี พิธุวราจิรากุล
 3. นายกิตติธัช ลีลาปิยมิตร
 4. นายปัณณพัฒน์ จิระธันยนนท์
 5. นายนิบุณ บุญประกอบ
 6. นายเมธัส มานวกุล
 7. นายฐานศักดิ์ พงศ์พระเกตุ
 8. นายคณุตม์ ธราพงษ์นิวัฒน์

โดยมี อ.ธนัชชา ชูพจน์เจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

การแข่งขันพัฒนาระบบแสดงผลเพื่อช่วยในการตัดสินใจขณะขับรถไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวรถ การเปลี่ยนเลนขณะขับขี่ หรือการเว้นระยะห่างระหว่างรถคันหน้า ณ ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง จัดโดย ฟอร์ด ประเทศไทย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ปทุมธานีสปีดเวย์ จ.ปทุมธานี

Categories: กิจกรรมนักศึกษา,ข่าวและกิจกรรม