ดร.ชิต สัมภาษณ์สด "BOI - ไทยแลนด์ 4.0 โอกาสประเทศไทย ก้าวใหม่การลงทุน" ตอน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ดร.ชิต สัมภาษณ์สด “BOI – ไทยแลนด์ 4.0 โอกาสประเทศไทย ก้าวใหม่การลงทุน” ตอน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์

สัมภาษณ์สด (phone in) ออกอากาศทางวิทยุ อสมท. FM 100.5 ช่วง BOI – ไทยแลนด์ 4.0 โอกาสประเทศไทย ก้าวใหม่การลงทุน” ตอน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์  วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.10 น. (ความยาว 10 นาที)

Categories: กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม,กิจกรรมฟีโบ้,ข่าวและกิจกรรม