นักศึกษาฟีโบ้คว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

นักศึกษาฟีโบ้คว้ารางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์

วันที่จัดกิจกรรม : 28-29 มกราคม 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : ชมรมเชียงใหม่ เมกเกอร์คลับ จ.เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ระดับ ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 ประกอบด้วย นายรัฐธนินท์ กิตติศรีพงศ์ นายสนธยา บุญจันทร์ นายวรรณชาติ สุระเสียง นายอธิชา ศรีสุชินวงศ์ นายวุฒิกาญจน์ ธีรานุวรรตน์ นายแก้วกิรติ บัวแก้ว นายชญานนท์ ต.เจริญ และนางสาวภัทรภร ปัญญา โดยมี ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ทำผลงานคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ Bot Battle ในงาน Chiang Mai Maker Party 2017 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 – 29 มกราคม 2559 ณ ชมรมเชียงใหม่ เมกเกอร์คลับ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

Categories: กิจกรรมนักศึกษา,ข่าวและกิจกรรม