นักศึกษาฟีโบ้รับมอบเกียรติบัตรพร้อมร่วมเปิดเวทีมุมมองคนรุ่นใหม่ “นักศึกษาไทยเปิดใจ..ไทยแลนด์ 4.0” - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

นักศึกษาฟีโบ้รับมอบเกียรติบัตรพร้อมร่วมเปิดเวทีมุมมองคนรุ่นใหม่ “นักศึกษาไทยเปิดใจ..ไทยแลนด์ 4.0”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นาย เซีย เชน เยน ประธานบริหาร บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยของไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงาน “DELTA Automation Academy 2017” มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เรียนรู้เทคโนโลยีออเตเมชั่น ซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาโลกในอนาคต พร้อมเปิดเวทีมุมมองคนรุ่นใหม่ “นักศึกษาไทยเปิดใจ…ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ กว่า 220 คนเข้าร่วมงาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาสู่ Thailand 4.0

Categories: กิจกรรมนักศึกษา,ข่าวและกิจกรรม