นักศึกษาฟีโบ้ร่วมพัฒนาผลงาน คว้าเพิ่ม 2 รางวัลระดับประเทศ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

นักศึกษาฟีโบ้ร่วมพัฒนาผลงาน คว้าเพิ่ม 2 รางวัลระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับทีม BotTherapist โดยนายวิษณุ จูธารี และนางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์ นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. พัฒนาผลงานหุ่นยนต์ “Bliss” ร่วมกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้าเพิ่ม 2 รางวัล จากการประกวดแข่งขันระดับประเทศ ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ การประกวด Startup ทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสังคม HealthTech4Good จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560) รับเงินรางวัลสนับสนุน 20,000 บาท พร้อมการสนับสนุนต่อยอดจาก สสส. และ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับอุดมศึกษา การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 (วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์) รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Categories: กิจกรรมนักศึกษา,ข่าวและกิจกรรม