ผู้อำนวยการและบุคลากรฟีโบ้ร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ผู้อำนวยการและบุคลากรฟีโบ้ร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560

วันที่จัดกิจกรรม : 5 มกราคม 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์

ผู้จัดกิจกรรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป โอกาสนี้ รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม พร้อมด้วยบุคลากรร่วมในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการทำงาน

Categories: กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม