ฟีโบ้ จัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ ชั้นปีที่ 2 และ 3 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ฟีโบ้ จัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ ชั้นปีที่ 2 และ 3

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมและนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 2 กิจกรรม ประกอบด้วย การนำเสนอผลงาน Class Project Module 8-9 Project Showoff: Parcel Handling Robot ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติชั้นปีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 และการแสดงผลงานในรูปแบบ Interactive Exhibition ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติชั้นปีที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารฟีโบ้ มจธ. มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการนำเสนอผลงานและนิทรรศการจำนวนมากตลอดทั้ง 2 วันของกิจกรรม

Categories: กิจกรรมฝ่ายการศึกษา