ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ป้องกันแผลกดทับในผู้สูงอายุ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ป้องกันแผลกดทับในผู้สูงอายุ

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พัฒนาระบบเซนเซอร์เฝ้าระวังผู้ป่วยติดเตียงจากแผลกดทับ ร่วมกับพันธมิตร โดยนำเทคโนโลยี IOT และความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์มาช่วยดูแล ติดตาม และเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยติดเตียง ผ่อนแรงผู้ดูแล ลดความเสี่ยงแผลกดทับและการติดเชื้ออันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

Categories: กิจกรรมฝ่ายวิจัย,ข่าวและกิจกรรม,ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ