รับชม FIBO TALK SERIES : ชวนคนไทยมารู้จักและเข้าใจ AI กับ โครงการ AI ไทยสามารถ BY AI FOR ALL - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

รับชม FIBO TALK SERIES : ชวนคนไทยมารู้จักและเข้าใจ AI กับ โครงการ AI ไทยสามารถ BY AI FOR ALL

รับชม FIBO Talk Series : ชวนคนไทยมารู้จักและเข้าใจ AI กับ โครงการ AI ไทยสามารถ by AI for All

  • ภาพรวมโครงการ AI ไทยสามารถ
  • กิจกรรมภายในโครงการ AI ไทยสามารถ
  • ความสนใจและความเข้าใจในเรื่อง AI ของคนไทย
  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทย

โดย ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ และ ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์ โดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจ รับชม FIBO Talk Series : ชวนคนไทยมารู้จักและเข้าใจ AI กับ โครงการ AI ไทยสามารถ by AI for All

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น.

ในรูปแบบ FACEBOOK LIVE ทางเพจ FIBO AI/Robotics for All รับชมไลฟ์

Categories: ข่าวและกิจกรรม