รับชม FIBO Talk Series : บทบาทของ AIAT กับโครงการ AI for All • ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้ได้ผลได้อย่างไร - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

รับชม FIBO Talk Series : บทบาทของ AIAT กับโครงการ AI for All • ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้ได้ผลได้อย่างไร

รับชม FIBO Talk Series : บทบาทของ AIAT กับโครงการ AI for All

ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้ได้ผลได้อย่างไร
🔹 เรื่องราวของ AIAT
🔹 ภาพรวม AI for All และ Super AI Engineer
🔹 โอกาสและความเข้มแข็งด้าน AI ของไทย
🔹 การพัฒนาบุคลากรด้าน AI เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์

โดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญผู้สนใจ รับชม FIBO Talk Series : บทบาทของ AIAT กับโครงการ AI for All • ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้ได้ผลได้อย่างไร

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น.
ในรูปแบบ FACEBOOK LIVE ทางเพจ FIBO AI/Robotics for All รับชมไลฟ์

Categories: ข่าวและกิจกรรม