รับชม FIBO Talk Series: วิศวกรฟีโบ้ กับการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ และผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ‘มดบริรักษ์’ หุ่นยนต์สู้โควิด-19 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

รับชม FIBO Talk Series: วิศวกรฟีโบ้ กับการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ และผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ‘มดบริรักษ์’ หุ่นยนต์สู้โควิด-19

รู้จักฝ่ายอุตสาหกรรมฟีโบ้ กับการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ และการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของชุดระบบหุ่นยนต์ ”มดบริรักษ์” ที่สร้างมาเพื่อรับมือกับวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้ง

  • รูปแบบการทำงานของวิศวกร
  • การตีโจทย์จริงที่ได้รับมา และ
  • การแชร์ประสบการณ์ของวิศวกรน้องใหม่

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์ โดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญผู้สนใจ รับชม FIBO Talk Series : วิศวกรฟีโบ้ กับการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ และผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ‘มดบริรักษ์’ หุ่นยนต์สู้โควิด-19

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น.

ในรูปแบบ FACEBOOK LIVE ทางเพจ FIBO AI/Robotics for All รับชมไลฟ์

Categories: กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม,กิจกรรมฟีโบ้,ข่าวและกิจกรรม