รับชม FIBO Talk Series: เตรียมตัวอย่างไรให้ติดฟีโบ้ ทาง Facebook Live 16 มกราคม 2564 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

รับชม FIBO Talk Series: เตรียมตัวอย่างไรให้ติดฟีโบ้ ทาง Facebook Live 16 มกราคม 2564

เคลียร์ชัด! ตอบทุกข้อสงสัย ♦ เตรียมตัวอย่างไรให้ติดฟีโบ้

———————————————————————–

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์ โดย ฟีโบ้ มจธ.

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ

รับชม FIBO Talk Series : เตรียมตัวอย่างไรให้ติดฟีโบ้

ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 19.00 – 19.30 น.

ในรูปแบบ FACEBOOK LIVE ทางเพจ

FIBO และ FIBO AI/Robotics for All

Categories: event,กิจกรรมฝ่ายการศึกษา,ข่าวและกิจกรรม