รับชม FIBO Talk Series: เรียนต่อ โท-เอก วิทยาการหุ่นยนต์ vs เพิ่มความรู้แบบ FIBO Non-degree ทาง Facebook Live 23 มกราคม 2564 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

รับชม FIBO Talk Series: เรียนต่อ โท-เอก วิทยาการหุ่นยนต์ vs เพิ่มความรู้แบบ FIBO Non-degree ทาง Facebook Live 23 มกราคม 2564

ถามมาตอบไป เอาใจคนอยากเรียนต่อ❗️

เรียน ป.โท-เอก วิทยาการหุ่นยนต์ VS เพิ่มความรู้ แบบ FIBO Non-degree

🔸แตกต่างกันอย่างไร 🔸รูปแบบใดเหมาะสมกับใคร? 🔸มีทุนอะไรบ้าง?

 

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์

โดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ รับชม FIBO Talk Series : เรียนต่อ ป.โท-เอก วิทยาการหุ่นยนต์ vs เพิ่มความรู้แบบ FIBO Non-degree

ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น.
ในรูปแบบ FACEBOOK LIVE

Categories: event,กิจกรรมฝ่ายการศึกษา,กิจกรรมฟีโบ้,ข่าวและกิจกรรม