รับชม FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ด้วย KidBright Series - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย

รับชม FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ด้วย KidBright Series

ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ด้วย KidBright Series โดยจะมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

  • AI @ School คืออะไร
  • ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมผ่าน Open Source
  • ทำความรู้จักกับ KidBright Series
  • การเรียนปัญญาประดิษฐ์แบบ STEM

บรรยายโดย ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด นักวิจัยอาวุโส และ ดร.อภิชาติ อินทรพานิชย์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาการหุ่นยนต์ โดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญผู้สนใจ รับชม FIBO Talk Series : AI @ School กับทักษะแห่งอนาคต เรียนวิทยาศาสตร์ด้วย KidBright Series

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 – 20.00 น. ในรูปแบบ FACEBOOK LIVE ทางเพจ FIBO AI/Robotics for All รับชมไลฟ์

Categories: ข่าวและกิจกรรม