ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมไทย TeamKMUTT คว้าชัย RoboCup2019 ณ ประเทศออสเตรเลีย - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมไทย TeamKMUTT คว้าชัย RoboCup2019 ณ ประเทศออสเตรเลีย

ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์สัญชาติไทย “TeamKMUTT” จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้าชัยในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ WorldRobocup2019, Humanoid League ระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

การแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ นับเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ท้าทายมากรายการหนึ่ง เนื่องจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องพัฒนาหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์ที่มีความสามารถในการเดิน 2 ขา และยังต้องมีทักษะในเกมการแข่งขันฟุตบอลอีกด้วย หุ่นยนต์จะต้องมีความเป็นอัตโนมัติ ทำงานได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีคนบังคับ สามารถแยกแยะฝ่ายเดียวกันและฝ่ายตรงข้ามได้ ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับหุ่นยนต์ในฝ่ายเดียวกัน โดยใช้หน่วยประมวลผลที่ตัวหุ่นยนต์เท่านั้น ไม่มีการใช้หน่วยประมวลผลจากภายนอก หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์จะถูกพัฒนาทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องของขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หุ่นยนต์จะต้องแบกรับ

ในการแข่งขันหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ขนาดเล็กที่ TeamKMUTT จะเข้าร่วมแข่งนั้น หุ่นยนต์จะต้องมีรูปร่างคล้ายมนุษย์โดยมีความสูง อยู่ระหว่าง 40-90 เซนติเมตร การพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์มีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาหุ่นยนต์ชนิดอื่น ๆ เนื่องจากหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์จะมีมอเตอร์ตามข้อต่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการหมุนเคลื่อนที่ประมาณ 20-22 ตัว หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์จะให้ความสำคัญกับระบบการเดิน เนื่องจากเป็นหุ่นยนต์สองขา หุ่นยนต์จะต้องสามารถรักษาการทรงตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้หุ่นยนต์มีเสถียรภาพไม่ว่าจะในขณะเคลื่อนที่หรือเมื่ออยู่กับที่ก็ตาม

FIBO KMUTT has developed the humanoid robots to compete in the WorldRobocup Humanoid Kid-sized Leagues since 2012. The Humanoid League has three sub-leagues according to the robot size. Each sub-league employs robots walking on two legs. One challenge for them is to move and kick the ball accurately. Robots cannot move as nimbly as humans. However, their abilities to maintain balance while walking and kicking, and to recognize surrounding robots and the field, as well as the team strategies and other technical features, are improving year by year. The Humanoid League is expected to make a substantial contribution to the evolution of important technologies for the future development of humanoids.

Join us in sending good luck wishes to “TeamKMUTT” from FIBO KMUTT, Thailand who compete in the WorldRobocup2019 this coming Tuesday in Sydney, Australia.

Categories: กิจกรรมนักศึกษา,กิจกรรมฟีโบ้,ข่าวและกิจกรรม