หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์นะโม - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์นะโม

ชื่อผลงาน หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์นะโม
Receptionist  Robot NAMO
ชื่อผู้วิจัย นายบุญเลิศ มณีฉาย ดร.ถวิดามณีวรรณ์ และศูนย์การศึกษาในเมือง(CODE)
ฝ่ายวิจัย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
แหล่งให้ทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ผลงาน 29 มีนาคม 2553
คำสำคัญ หุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์

บทคัดย่อ

นะโม (NAMO : Novel Articulated MObile platform) เป็นหุ่นยนต์ semi humanoid ที่ท่อนบนมีลักษณะเป็น humanoid หรือหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ ส่วนท่อนล่างเป็นล้อเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและเสถียรภาพในการเคลื่อนที่

ลักษณะทางกายภาพของหุ่นยนต์ ตัวหุ่นยนต์มีความสูงประมาณ 130 cm มีแขนสองข้าง ซึ่งแขนแต่ละข้างจะเป็นแขนกลแบบ 7 ข้อต่อ ทำให้สามารถเคลื่อนไหวเลียนแบบมนุษย์ได้อย่างสมจริง ในส่วนของศีรษะนั้น การเคลื่อนที่แบบสามแกน ซึ่งจะทำให้หุ่นยนต์หันศีรษะเพื่อมองติดตามวัตถุหรือบุคคลได้โดยไม่ต้องเคลื่อนร่างกายในส่วนล่าง ในส่วนท่อนล่างของหุ่นยนต์นั้นจะเป็นฐานสามล้อที่สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทาง (three-wheeled omnidirectional mobile base) ข้อดีของการใช้ล้อประเภทนี้คือจะทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางได้โดยไม่ต้องหมุนตัว สามารถเคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วในที่แคบหรือคดเคี้ยวได้ดี แต่ข้อเสียของล้อชนิดนี้คือไม่สามารถเคลื่อนที่บนพื้นที่ต่างระดับได้ ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้แต่ภายในบริเวณอาคารที่มีพื้นเรียบเท่านั้น

หุ่นยนต์นะโมสามารถทำท่าทางต่างๆจากการใช้เทคนิคการรู้จำท่าทาง สามารถหันศีรษะติดตามวัตถุที่สนใจได้โดยอัตโนมัติโดยอาศัยเทคนิคการประมวลผลภาพจากกล้องที่ติดอยู่ภายในศีรษะ นอกจากนั้นนะโมยังสามารถพูดประโยคง่ายๆในภาษาไทยได้อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Categories: งานวิจัยตีพิมพ์