โครงการสร้างหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการสร้างหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดำเนินการให้กับ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ดำเนินการจัดสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ ที่มีความสามารถกล่าวคำทักทายผู้เข้าร่วมกิจกรรม สาธิตวิธีการตรวจสอบธนบัตรปลอม และสามารถโต้ตอบกับผู้เข้าร่วมชมได้ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน หุ่นยนต์ที่สถาบันฯ ออกแบบและพัฒนาขึ้นนี้ เป็นหุ่นยนต์ Semi Humanoid ที่ท่อนบนมีลักษณะคล้ายมนุษย์ สามารถแสดงท่าทางคล้ายมนุษย์ได้ ส่วนท่อนล่างของหุ่นยนต์เป็นฐาน 3 ล้อ ที่มีระบบขับเคลื่อน และระบบบังคับเลี้ยว ทำให้เคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถเคลื่อนที่ข้ามสิ่งกีดขวาง พื้นที่ขรุขระ และยังใช้งานภายนอกอาคารได้ หุ่นยนต์สามารถทำท่าทางต่างๆ จากการใช้เทคนิคการรู้จำท่าทาง หยิบจับธนบัตร และสาธิตวิธีการตรวจสอบธนบัตรอย่างง่ายๆได้  สามารถพูดได้ในประโยคภาษาไทย และถ่ายทอดสื่อความรู้ผ่านทางหน้าจอภาพที่ติดตั้งบริเวณลำตัวได้

Categories: งานบริการอุตสาหกรรม,ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม