เปิดรับสมัครค่าย FIBO Robocamp#6 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

เปิดรับสมัครค่าย FIBO Robocamp#6

วันที่ : 1-4 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

จัดโดย : กิจกรรมนักศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เปิดรับสมัครค่าย FIBO Robocamp#6
เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านหุ่นยนต์สำหรับเยาวชน โดยในโครงการนี้จะเป็นการให้ความรู้ด้านการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ทางกล การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลเบื้องต้น ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในโครงการด้านการควบคุมหุ่นยนต์ต่อไป
คุณสมบัติผู้สมัคร : ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
– ส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2560 (ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์) และ ส่งไปรษณีย์แบบ EMS เท่านั้น
– วันจัดกิจกรรมคือ วันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2560 ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

กรอกทั้งสองช่องทาง เพื่อความสะดวกในการติดต่อ
สามารถกรอกข้อมูลได้ที่
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe0SEh9dN9T3eJS_…/viewform…และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9nSKcukIlCHZnFyN0JLckp0dWc

Categories: กิจกรรมนักศึกษา,ข่าวและกิจกรรม