โครงการศึกษา ออกแบบ และควบคุมงานสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบ Articulate Arm เพื่อการเชื่อม - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

โครงการศึกษา ออกแบบ และควบคุมงานสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบ Articulate Arm เพื่อการเชื่อม

ผู้ดำเนินการ :  

 • ดร. ชิต  เหล่าวัฒนา   
 • ดร. พิชิต  ฤกษนันทน์               
 • นายวุฒิชัย  วิศาลคุณา 
 • นายทศพร  บุญแท้     
 • นางสาวปียพักตร์  สมวิทูร        
 • นายรังสรรค์  บุญนรา
 •  นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ

ดำเนินการให้กับ :

 • บริษัท  นิวสมไทยมอเตอร์เวอค  จำกัด

3

        จากประสบการณ์ทำงานด้านอุตสาหกรรมของฟีโบ้ที่ผ่านมาทำให้ บจก.นิวสมไทยมอเตอร์เวอค ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ  มอบความไว้วางใจมอบหมายให้ฟีโบ้ดำเนินโครงการศึกษา  ออกแบบ  ควบคุมงานสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบ Articulate Arm เพื่อการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์   สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ โครงการออกแบบและจัดสร้างหุ่นยนต์เชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์นี้ ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี Articulated Arm สามารถเคลื่อนที่ได้ 6 องศาอิสระ (degree of freedom) และสามารถรับน้ำหนักบรรทุกที่ปลายแขน (play load) ได้ 5 กิโลกรัม มี Repeatability 0.1 มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ

Download TH

Categories: งานบริการอุตสาหกรรม,ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม