3 ทีมนักศึกษาฟีโบ้ คว้ารางวัลการแข่งขัน Jinpao Automation Contest 2019 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

3 ทีมนักศึกษาฟีโบ้ คว้ารางวัลการแข่งขัน Jinpao Automation Contest 2019

นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัลในการแข่งขัน Jinpao Automation Contest 2019 ภายใต้แนวคิดการใช้งานระบบ Automation ทดแทนแรงงานคนในกระบวนการผลิต โดยการสั่งงานผ่านระบบเครือข่าย และการประยุกต์ใช้ Internet of things ผลงานโครงการของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าฟีโบ้ คว้า 3 รางวัล ในการแข่งขันฯ ดังนี้

โครงการ Change your world, Change your mind โดยศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาชิกในทีม ประกอบด้วย นายศรณรงค์ โอ่งเคลือบ นายสุชาครีย์ ศรีสุขพร้อม นายชินวัตร ชินนาพันธ์ และนายชนวีีร์ พรหมเอื้อ

โครงการ Automatic Filling Monomer System โดยนายวิทิต กุลปราณีต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้รับรางวัลชมเชย และ

โครงการ Automatic Edging and Washing System โดย นายธนกร ศักดิ์โฆษิต และนางสาวดวงพร เนตรโพธิ์แก้ว นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้รับรางวัลชมเชย

Jinpao Automation Contest 2019 การประกวดโครงการที่นำระบบ Automation เข้ามาช่วยในการคิดค้นเทคนิค วิธีการแก้ไขปัญหา เพิ่มโอกาสในการพัฒนาระบบ Automation ในประเทศไทย มีทีมเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 8 ทีม จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ทั้งระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยการแข่งขันรอบตัดสินจัดขึ้น ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

Categories: กิจกรรมฝ่ายการศึกษา,ข่าวและกิจกรรม