3 นักศึกษาฟีโบ้คว้ารางวัลการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

3 นักศึกษาฟีโบ้คว้ารางวัลการประกวดนวัตกรรมยานยนต์

วันที่จัดกิจกรรม : 3 ธันวาคม 2559

สถานที่จัดกิจกรรม : CHALLENGER 1 IMPACT เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 1 นายชวิศร สัมฤทธิ์ นางสาวพัชริยา เหล่าสิทธิสุข และรัฐธนินท์ กิตติศรีพงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผลงาน SMIT (เครื่องเล่น SELF-BALANCING) ในการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ครั้งที่ 7 (THE 7th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2016) ได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท

ผู้สนใจร่วมชมนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้ที่บูธ “โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 7” หรือ THE 7th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2016 ภายใน CHALLENGER 1 IMPACT เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ธันวาคม 2559

Categories: กิจกรรมนักศึกษา,กิจกรรมฟีโบ้,ข่าวและกิจกรรม