หน้าแรก - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

กิจกรรมด้านอื่น ๆ

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 • 17
  Fri.17.Apr

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

  All day
  17-04-2020-28-04-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 18
  Sat.18.Apr

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

  All day
  18-04-2020-28-04-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 19
  Sun.19.Apr

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

  All day
  19-04-2020-28-04-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 20
  Mon.20.Apr

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

  All day
  20-04-2020-28-04-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 21
  Tue.21.Apr

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

  All day
  21-04-2020-28-04-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

«
»
 • 17
  Fri.17.Apr

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

  All day
  17-04-2020-28-04-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 18
  Sat.18.Apr

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

  All day
  18-04-2020-28-04-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 19
  Sun.19.Apr

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

  All day
  19-04-2020-28-04-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 20
  Mon.20.Apr

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

  All day
  20-04-2020-28-04-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 21
  Tue.21.Apr

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

  All day
  21-04-2020-28-04-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

งานด้านอื่น ๆ

บทความของ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม​ ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า​ ​ธนบุรี​ได้​รับการติดต่อ​ให้​ประมวล…

รวมผลงาน

ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม …
Read More

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกา…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด้วยภารกิจซึ่งทาง สคร. ต้องทำการเชื่อมโยงระบบเ…
Read More

ดำเนินการให้กับ :  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)…
Read More

ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและ…
Read More

ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง ผศ.ดร. พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ดร. อาบทิพย์…
Read More

ผู้ดำเนินการ : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุต…
Read More

ผู้ดำเนินการ : ดร.ปราการเกียรติ ยังคง     นายทศพร บุญแท้     นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ         นายสาธิต วณ…
Read More

ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

ดำเนินการให้กับ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการสำรวจละอ…
Read More