หน้าแรก - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

กิจกรรมด้านอื่น ๆ

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 • 07
  Thu.07.May

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

  All day
  07-05-2020-21-05-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 08
  Fri.08.May

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

  All day
  08-05-2020-21-05-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 09
  Sat.09.May

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

  All day
  09-05-2020-21-05-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 10
  Sun.10.May

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

  All day
  10-05-2020-21-05-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 11
  Mon.11.May

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

  All day
  11-05-2020-21-05-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

«
»
 • 07
  Thu.07.May

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

  All day
  07-05-2020-21-05-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 08
  Fri.08.May

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

  All day
  08-05-2020-21-05-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 09
  Sat.09.May

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

  All day
  09-05-2020-21-05-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 10
  Sun.10.May

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

  All day
  10-05-2020-21-05-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 11
  Mon.11.May

  รับสมัคร ป.ตรี รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

  All day
  11-05-2020-21-05-2020

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

งานด้านอื่น ๆ

บทความของ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม​ ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า​ ​ธนบุรี​ได้​รับการติดต่อ​ให้​ประมวล…

รวมผลงาน

ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม …
Read More

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกา…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด้วยภารกิจซึ่งทาง สคร. ต้องทำการเชื่อมโยงระบบเ…
Read More

ดำเนินการให้กับ :  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)…
Read More

ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและ…
Read More

ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง ผศ.ดร. พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ดร. อาบทิพย์…
Read More

ผู้ดำเนินการ : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุต…
Read More

ผู้ดำเนินการ : ดร.ปราการเกียรติ ยังคง     นายทศพร บุญแท้     นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ         นายสาธิต วณ…
Read More

ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

ดำเนินการให้กับ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการสำรวจละอ…
Read More