หน้าแรก - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

กิจกรรมด้านอื่น ๆ

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปฏิทินกิจกรรม

 • 02
  Tue.02.Feb

  ทีมบริหารพบอาจารย์/นักวิจัย

  10:00 -12:00
  02-02-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 09
  Tue.09.Feb

  ทีมบริหารพบวิศวกร

  10:00 -12:00
  09-02-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 16
  Tue.16.Feb

  ทีมบริหารพบเจ้าหน้าที่

  10:00 -12:00
  16-02-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 24
  Wed.24.Feb

  ประชุมข้อตกลงการเข้า-ออกงาน (วิศวกร+เจ้าหน้าที่)

  16:00 -17:00
  24-02-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

«
»
 • 02
  Tue.02.Feb

  ทีมบริหารพบอาจารย์/นักวิจัย

  10:00 -12:00
  02-02-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 09
  Tue.09.Feb

  ทีมบริหารพบวิศวกร

  10:00 -12:00
  09-02-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 16
  Tue.16.Feb

  ทีมบริหารพบเจ้าหน้าที่

  10:00 -12:00
  16-02-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

 • 24
  Wed.24.Feb

  ประชุมข้อตกลงการเข้า-ออกงาน (วิศวกร+เจ้าหน้าที่)

  16:00 -17:00
  24-02-2021

  ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

งานด้านอื่น ๆ

บทความของ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม​ ​มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า​ ​ธนบุรี​ได้​รับการติดต่อ​ให้​ประมวล…

รวมผลงาน

ผลงานด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม …
Read More

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกา…
Read More

ดำเนินการให้กับ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด้วยภารกิจซึ่งทาง สคร. ต้องทำการเชื่อมโยงระบบเ…
Read More

ดำเนินการให้กับ :  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)…
Read More

ผลงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

ดำเนินการให้กับ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรณ์น้ำและ…
Read More

ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ : รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง ผศ.ดร. พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ดร. อาบทิพย์…
Read More

ผู้ดำเนินการ : อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ : กรมส่งเสริมอุต…
Read More

ผู้ดำเนินการ : ดร.ปราการเกียรติ ยังคง     นายทศพร บุญแท้     นายบัณฑูร ศรีสุวรรณ         นายสาธิต วณ…
Read More

ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

ดำเนินการให้กับ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการสำรวจละอ…
Read More