โครงการอบรมเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

โครงการอบรมเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร

ผู้ดำเนินการ :

  • ดร.พิชิต ฤกษนันทน์

ดำเนินการให้กับ :

  • บริษัทซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด

18

        การอบรมนี้เน้นการใช้ MATLAB และ LabView  ในการประยุกต์กับเครื่องจักรในสายการผลิต ทั้งในการพัฒนาและใช้งานในสายการผลิต เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการทำงานของเครื่องจักรสามารถทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาของ MATLAB และ LabView ซึ่งมีรูปแบบของโปรแกรมเป็น Block Diagram และ Object ที่วิศวกรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าระบบการทำงานของโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรได้ แทนที่จะมีโปรแกรมเป็น Text base ซึ่งเข้าใจยากกว่า Control for practical engineer

Categories: ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย