กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่จัดกิจกรรม : 21 เมษายน 2560 สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. สถา…
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่จัดกิจกรรม : 5 มกราคม 2560 สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ผู้จัดกิจกรรม : มหาวิท…
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

29 กรกฎาคม 2558 - สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ…
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

6 พฤศจิกายน 2557 - องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานประเพณีลอยกระท…
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ได้จัดพิธ…
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย : แต่งกลอนวันแม่ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม สถาบันวิทยาการหุ่นยน…