กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม Archives - Page 2 of 2 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และ ถวายสังฆทาน วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

พิธีทำบุญและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารและคณาจารย์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไท…
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมทำกระทงจากใบตองและวัสดุธรรมชาติ วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคส…
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ถวายสังฆทาน ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ วัดราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บ…