กิจกรรมฝ่ายการศึกษา Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

ถามมาตอบไป เอาใจคนอยากเรียนต่อ❗️ เรียน ป.โท-เอก วิทยาการหุ่นยนต์ VS เพิ่มความรู้ แบบ F…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท เลิศวิลั…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

วันที่จัดกิจกรรม : 31 กรกฎาคม 2562 สถานที่จัดกิจกรรม : อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ผู้จั…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมและนิทรรศการแส…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัลในการแ…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น โดยได้รับเกีย…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA ออกมาตรการให้ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa D…