กิจกรรมฝ่ายการศึกษา Archives - Page 2 of 5 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

วันที่จัดกิจกรรม : 8 มกราคม 2562 สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องเรียน ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานฟีโบ้ ผู…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

4 ตุลาคม 2561 ตัวแทนฝ่ายวิจัยและแผนงาน ร่วมกับฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าพบหาร…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

วันที่จัดกิจกรรม : 12 ตุลาคม 2561 สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. ผู้…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาล…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) จัดให้มีการนำเสนอผลงานของนักศึ…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

วันที่จัดกิจกรรม : อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว พิพิ…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

เตรียมพบกับ นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา ฟีโบ้ หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ชั้นปีที่ 2…