กิจกรรมฝ่ายการศึกษา Archives - Page 3 of 5 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรร…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

วันที่จัดกิจกรรม : 10 มกราคม 2560 สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ผู้จัดกิจกรร…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

วันที่จัดกิจกรรม : 25 พฤศจิกายน 2559 สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. …
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

วันที่จัดกิจกรรม : 15 พฤศจิกายน 2559 สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ดร.สำรวย…
กิจกรรมฝ่ายการศึกษา

วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 29 ตุลาคม 2559 สถานที่จัดกิจกรรม : อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.…