กิจกรรมฟีโบ้ Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: กิจกรรมฟีโบ้

กิจกรรมฟีโบ้

ครั้งแรกของไทย ฟีโบ้ลงนาม MoU ผ่านระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล ร่วมกับ 28 โรงเรียนเครือข่ายการพั…
กิจกรรมฟีโบ้

รู้จักฝ่ายอุตสาหกรรมฟีโบ้ กับการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ และการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของช…
กิจกรรมฟีโบ้

วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีความสำคัญต่อการแพทย์ และช่วยเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อ…
กิจกรรมฟีโบ้

ถามมาตอบไป เอาใจคนอยากเรียนต่อ❗️ เรียน ป.โท-เอก วิทยาการหุ่นยนต์ VS เพิ่มความรู้ แบบ F…
กิจกรรมฟีโบ้

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาก…
กิจกรรมฟีโบ้

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…
กิจกรรมฟีโบ้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิท…
กิจกรรมฟีโบ้

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก…
กิจกรรมฟีโบ้

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท เลิศวิลั…
กิจกรรมฟีโบ้

ฟีโบ้ส่งหุ่นยนต์ 'มดบริรักษ์' ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 พื้นที่อีอีซี สำนักงานอีอีซีฯ จัดงบ 8 ล้าน ร่วมกับ…