กิจกรรมฟีโบ้ Archives - Page 3 of 9 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: กิจกรรมฟีโบ้

กิจกรรมฟีโบ้

ในยุคที่ระบบการผลิตภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Industry 4.0 โลกการผลิตบูรณาการเข้ากับการเชื่อมต่…
กิจกรรมฟีโบ้

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. มีความประสงค์รับสมัคร วิศวกรซอฟแวร์ 2 อัตรา วิศวกรเครื่อง…
กิจกรรมฟีโบ้

วันที่จัดกิจกรรม : 3 ธันวาคม 2561 สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ผู้จัดกิจกร…
กิจกรรมฟีโบ้

11 ตุลาคม 2561 FIBO เจมาร์ท เจเวนเจอร์ และจันวาณิชย์ ประกาศความร่วมมือ MOU กับบริษัทยักษ์ใหญ่ UBTECH…
กิจกรรมฟีโบ้

10 ต.ค. 2561 - ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำ…
กิจกรรมฟีโบ้

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561  คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ …
กิจกรรมฟีโบ้

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งฟีโบ้  ได้ร่วมเดินทางพร้อมคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมเทคโนโ…
กิจกรรมฟีโบ้

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาค…