ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

ดำเนินการให้กับ  :  กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ปัจจุบันการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในก…
ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

ดำเนินการให้กับ  :  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ฝ่ายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม สถาบันเทคโนโลยี…
ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

ดำเนินการให้กับ : ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ด…
ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

ดำเนินการให้กับ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความต้องการสำรวจละอ…
ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

“อากาศยานไร้นักบิน (Unmanned Aerial Vehicle: UAV)” สถาบันสารสนเทศทรัพยาการน้ำและการเกษตร (องค์การมหา…
ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

“หุ่นยนต์ตรวจค้นทุ่นหรือวัตถุระเบิด” กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี มอบหมายให้ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภ…
ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

ดำเนินการให้กับ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หุ่นยนต์นับเป็นนวัตกรรมที่รวบรวมองค์ค…
ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

 ผู้ดำเนินการ :    ดร.ถวิดา มณีวรรณ์          นายรุ่งโรจน์ หวังเกียรติ      นายนาถพงศ์ แก้วเหล็ก    …
ผลงานด้านหุ่นยนค์ภาคสนาม

ผู้ดำเนินการ :   ดร. ชิต  เหล่าวัฒนา    ดร. พิชิต  ฤกษนันทน์                นายวุฒิชัย  วิศาลคุณา  น…