กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม

กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม

รู้จักฝ่ายอุตสาหกรรมฟีโบ้ กับการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ และการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของช…
กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…
กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท เลิศวิลั…
กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม

‘หุ่นยนต์สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย’ พัฒนาโดยทีมวิศวกรสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเท…
กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม

วันที่จัดกิจกรรม : 4 - 29 มีนาคม 2562 สถานที่จัดกิจกรรม : อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัย…
กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม

วันที่จัดกิจกรรม : 21 เมษายน 2560 สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. เมื…
กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานข…
กิจกรรมฝ่ายอุตสาหกรรม

สัมภาษณ์สด (phone in) ออกอากาศทางวิทยุ อสมท. FM 100.5 ช่วง BOI - ไทยแลนด์ 4.0 โอกาสประเทศไทย ก้าวใหม…