ข่าวและกิจกรรม Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

ครั้งแรกของไทย ฟีโบ้ลงนาม MoU ผ่านระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล ร่วมกับ 28 โรงเรียนเครือข่ายการพั…
ข่าวและกิจกรรม

คนไทยพร้อมแค่ไหนกับ AI และหุ่นยนต์ 🔻 มาเรียนรู้-เข้าใจ เมกะเทรนด์เปลี่ยนโลก : เทคโนโล…
ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO Talk Series : การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ สร้างระบบเกษตรอัจฉริยะต่…
ข่าวและกิจกรรม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจรับชม FIBO …
ข่าวและกิจกรรม

รับชม FIBO Talk Series : บทบาทของ AIAT กับโครงการ AI for All ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิ…
ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมหุ่นยนต์ในประเทศไทยเกิดขึ้นมายาวนานกว่า 20 ปี FIBO Talk Series ครั้งนี้ เราจะพูดคุยกันเกี่ยวก…
ข่าวและกิจกรรม

รู้จักฝ่ายอุตสาหกรรมฟีโบ้ กับการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ และการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของช…
ข่าวและกิจกรรม

วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีความสำคัญต่อการแพทย์ และช่วยเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อ…