ข่าวและกิจกรรม Archives - Page 2 of 46 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

โครงการส่งเสริมวิทยาการหุ่นยนต์สำหรับทุกคน และพัฒนานวัตกร/นักวิจัย/วิศวกร/วิสาหกิจเริ่มต้นด้านวิทยาก…
ข่าวและกิจกรรม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) โดย ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล คิดค้นระบบปัญญาประดิษฐ์ ของอินสเป็คท…
ข่าวและกิจกรรม

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…
ข่าวและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…
ข่าวและกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนและวิจัยเทคโนโลยีหุ่นยน…
ข่าวและกิจกรรม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิท…
ข่าวและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ได้รับทุน…
ข่าวและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก…
ข่าวและกิจกรรม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท เลิศวิลั…