บทความของ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา Archives - Page 2 of 29 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: บทความของ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

บทความของ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

ระบบหุ่นยนต์เพื่อการกายภาพบำาบัด ตอนที่สอง หุ่นยนต์บำบัดผู้ป่วยเริ่มถูกสร้างขึ้นครั้งแรก ในช่…
บทความของ ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

ทฤษฎีถูกต้อง ความเพียรเป็นหนึ่ง พรสวรรค์เป็นรอง สัปดาห์ที่แล้ว ผมได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินสิ่งประด…