กิจกรรมฝ่ายวิจัย Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: กิจกรรมฝ่ายวิจัย

กิจกรรมฝ่ายวิจัย

วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีความสำคัญต่อการแพทย์ และช่วยเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อ…
กิจกรรมฝ่ายวิจัย

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) โดย ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล คิดค้นระบบปัญญาประดิษฐ์ ของอินสเป็คท…
กิจกรรมฝ่ายวิจัย

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…
กิจกรรมฝ่ายวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ได้รับทุน…