กิจกรรมฝ่ายวิจัย Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: กิจกรรมฝ่ายวิจัย

กิจกรรมฝ่ายวิจัย

ครั้งแรกของไทย ฟีโบ้ลงนาม MoU ผ่านระบบควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล ร่วมกับ 28 โรงเรียนเครือข่ายการพั…
กิจกรรมฝ่ายวิจัย

วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีความสำคัญต่อการแพทย์ และช่วยเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้อ…
กิจกรรมฝ่ายวิจัย

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) โดย ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล คิดค้นระบบปัญญาประดิษฐ์ ของอินสเป็คท…
กิจกรรมฝ่ายวิจัย

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…