กิจกรรมฝ่ายวิจัย Archives - Page 3 of 4 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: กิจกรรมฝ่ายวิจัย

กิจกรรมฝ่ายวิจัย

วันที่จัดกิจกรรม : 10 มกราคม 2560 สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ผู้แทนสำนักงานจั…
กิจกรรมฝ่ายวิจัย

จะฟินแค่ไหนถ้าความพึงพอใจในรสชาติอาหารของคุณ จะถ่ายทอดเป็นอาหารจานพิเศษ ในร้านอาหารแห่งอนาคต !! ฟีโบ…
กิจกรรมฝ่ายวิจัย

วันที่จัดกิจกรรม : 31 ตุลาคม 2559 สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องเรียน 304 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (ฟีโบ้) ผ…