งานบริการอุตสาหกรรม Archives - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: งานบริการอุตสาหกรรม

งานบริการอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…
งานบริการอุตสาหกรรม

“หุ่นยนต์ตรวจสอบภายในท่อ” อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ FIBO บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ผ่า…
งานบริการอุตสาหกรรม

“หุ่นยนต์ตรวจคุณภาพท่อ (Tube) โดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ” บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบหม…
งานบริการอุตสาหกรรม

“เครื่องตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกชิ้นงานแบบอัตโนมัติ” บริษัท อินโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)…
งานบริการอุตสาหกรรม

“ระบบสายการผลิตระบบจัดเรียงอาหารกระป๋อง” บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกรรม…
งานบริการอุตสาหกรรม

“เรือสำรวจระยะไกล และระบบสร้างภาพสามมิติตามแนวคลอง” สถาบันสารสนเทศทรัพยาการน้ำและการเกษตร (องค์การมห…
งานบริการอุตสาหกรรม

ดำเนินการให้กับ  :  กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ปัจจุบันการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในก…
งานบริการอุตสาหกรรม

ดำเนินการให้กับ  :  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน ฝ่ายวิจัยธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียม สถาบันเทคโนโลยี…