ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย Archives - Page 2 of 3 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ :         ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์          นางสาวธีรนันทา ฤทธิ์มณี          นายจิตติ นิ่มน…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ :    ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์ ดร.ธีรนุช จันทโสภีพันธ์  ดร.ถวิดา มณีว…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ :         รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา              ดำเนินการให้กับ :          สำนักงานพัฒนาวิท…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ :    อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้กับ :   กรมส่งเสร…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ :         ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์        นายจรัส ปทุมนากุล ดำเนินการให้กับ :          สำนั…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ :         ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์         นายจรัส ปทุมนากุล ดำเนินการให้กับ :          สำน…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ :        รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา            ดร.วรพจน์   อังกสิทธิ์      นายธิติ ตระกลพัฑฒน…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

โครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551 (รอบคัดเลือก 32 ทีม) ผู้ดำเนินการ …