ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย Archives - Page 3 of 3 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

โครงการศึกษายุทธศาสตร์หุ่นยนต์ไทย ผู้ดำเนินการ :    รศ.ดร.สยาม  เจริญเสียง  ดร.ชิต เหล่าวัฒนา       …
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมรองเท้าและวัตถุดิบสนับสนุน คณะทำงาน : …
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

โครงการการศึกษากลไกการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในคลัสเตอร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะทำงาน : ผศ.ดร.วรนุช เกิด…
ผลงานด้านยุทธศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีเชิงนโยบาย

ผู้ดำเนินการ: นายปาษาณ กุลวานิช นายฐิติศักดิ์ จันพรหม นายภาคภูมิ วิริยะเจริญสุนทร นายบัณฑูร ศรีสุวรร…