กิจกรรมนักศึกษา Archives - Page 2 of 2 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

Browsing: กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับทีม BotTherapist โดยนายวิษณุ จูธารี และนางสาวเพ็ญพิชชา หวังลาวัลย์ นักศึกษาสถาบันว…
กิจกรรมนักศึกษา

ฟีโบ้จัดโครงการกิจกรรมนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทัศนคติด้านบวก นำโดย ดร. ชนิกานต์  ว่องวิริยะวงศ์  และน…
กิจกรรมนักศึกษา

ฟีโบ้จัดโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ของสาขาวิศว…
กิจกรรมนักศึกษา

วันที่จัดกิจกรรม : 11 - 12 มิถุนายน 2559 สถานที่จัดกิจกรรม : MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ ผู้จัดกิจกรร…