ติดต่อเรา - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ไทย
    • อังกฤษ

ติดต่อเรา

ติดต่อสถาบัน

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
  เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
  โทรศัพท์ : 02-470-9339
  โทรสาร : 02-470-9703
  e-Mail : information@fibo.kmutt.ac.th
  เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น
  Official Facebook: FIBO KMUTT