ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ | Dr.Arbtip Dheeravongkit - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ | Dr.Arbtip Dheeravongkit

01-ดร.อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ

Education

 • Ph.D. in Mechanical Engineering, Carnegie Mellon University, USA, 2007
 • M.S. in Mechanical Engineering, Carnegie Mellon University, USA, 2004
 • B.S. in Mechanical Engineering, Carnegie Mellon University, USA, 2002

Research Expertise

 • Geometric Modeling
 • CAD/CAM/CAE
 • Finite Element Meshing techniques

Awards

 • Undergraduate Honor Research, Carnegie Institute of Technology, Carnegie Mellon University
 • Scholarship from Ministry of Science, Technology and Environment, Thai Government

Publications

  • วารสารทางวิชาการ (Journals)
   • Dheeravongkit, A. and Shimada, K.,2004, ?Inverse Pre-deformation of Finite Element Mesh for Large Deformation Analysis,? Journal of Computing and Information Science in Engineering, 5(4), pp. 338-347.
   • Dheeravongkit, A. and Shimada, K., 2005, ?Inverse Pre-deformation of the Tetrahedral Mesh for Large Deformation Finite Element Analysis,? Computer-Aided Design and Applications, 2(6), pp. 805-814.
   • Dheeravongkit, A. and Shimada, K., 2007, ?Inverse Adaptation of a Hex-dominant Mesh for Large Deformation Finite Element Analysis,? Computer-Aided Design, 39(5), pp. 427-438.
  • ประชุมทางวิชาการ (Conferences)
   • Dheeravongkit, A. and Shimada, K., 2004, ?Inverse Pre-deformation of Finite Element Mesh for Large Deformation Analysis,? In Proceedings of 13th International Meshing Roundtable, pp. 81-94.
   • Dheeravongkit, A. and Shimada, K., 2005, ?Inverse Pre-deformation of the Tetrahedral Mesh for Large Deformation Finite Element Analysis,? Presented at 2005 International CAD Conferences and Exhibitions, Bangkok, Thailand, June 20-24.
   • Dheeravongkit, A. and Shimada, K., 2006, ?Inverse Adaptation of Hex-dominant Mesh for Large Deformation Finite Element Analysis,? In Proceedings of Geometric Modeling and Processing 2006, pp. 189-206.
  • สิทธิบัตร (Patent)
   • US Patent, System and method for deformation analysis using inverse pre-deformation of finite element mesh, Co-inventor (with K. Shimada), issued on 03/09/2006.

งานอดิเรก / กิจกรรม / สิ่งที่สนใจ

 • พระพุทธศาสนาและการเจริญวิปัสสนา
 • ดนตรีไทยขิมระนาด
 • ดนตรีสากลอิเลคโทน กีตาร์คลาสสิค
 • วาดรูป
 • เต้นลีลาศ

การติดต่อ

 • e-mail:arbtip@fibo.kmutt.ac.th

Categories: ประวัติบุคลากร