ผศ. ดร.เอกชัย เป็งวัง | Asst.Prof.Dr.Eakkachai Pengwang - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

ผศ. ดร.เอกชัย เป็งวัง | Asst.Prof.Dr.Eakkachai Pengwang

03-ผศ. ดร.เอกชัย เป็งวัง

Education

 • ปี พ.ศ. 2554 Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Illinois, U.S.A.
 • ปี พ.ศ. 2550 M.S. (Mechanical Engineering), University of Illinois, U.S.A.
 • ปี พ.ศ. 2548 B.S. (Mechanical Engineering), University of Wisconsin, U.S.A.

Publications

  • Journal Publications

   • E. Pengwang, M.A. Shannon, and S. Moghaddam, “Electrochemically Dissolvable Nanocomposite Seal Layer for Long-term Storage of Chemical Hydride-based Micro Hydrogen Generators,” Journal of Microelectromechanical Systems (JMEMS), submitted October 2011.
   • E. Pengwang, B.R. Flachsbart, X. Jin, N.R. Aluru, and M.A. Shannon, “Design and Fabrication of AC Traveling Wave Membranes for Nanoscale Colloidal Separation,” Langmuir, submitted October 2011.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, Y.B. Jiang, A. Garcia, D. Burnett, J. Brinker, R.I. Masel, and M.A. Shannon, “An Inorganic-Organic Proton Exchange Membrane for Fuel Cells with a Controlled Nanoscale Pore Structure,” Nature Nanotechnology, vol. 5, pp. 230-236, 2010.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel, and M.A. Shannon, “An Enhanced Microfluidic Control System for Improving Power Density of a Hydride-based Micro Fuel Cell,” Journal of Power Sources, vol. 195(7), pp. 1866-1871, 2010.

   Conference Publications

   • S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel, M. Shannon, “Nanostructured Silicon-based Proton Exchange Membrane for Micro Fuel Cells, PowerMEMS 2009, Washington DC, USA, December 1-4, 2009.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel, and M.A. Shannon, “A Novel Architecture for Micro Fuel Cells,” Nanotech 2009, Huston, TX, USA, May 3-7, 2009.
   • S. Moghaddam, E. Pengwang, R.I. Masel, and M.A. Shannon, “Nanoengineering of a New Generation Proton Exchange Membrane for Micro Fuel Cells,” Nanotech 2009, Huston, TX, USA, May 3-7, 2009.

Categories: ประวัติบุคลากร