รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา | Assoc. Prof. Dr.Djitt Laowattana - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ไทย
  • อังกฤษ

รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา | Assoc. Prof. Dr.Djitt Laowattana

01-รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

Dr. Laowattana’s research is primarily in the fundamental area of robotics dexterity and design for manufacturing/assembly. Assembly represents the largest area of direct and indirect cost in most manufactured products. It is well known that assembly of non- axisymmetric parts exhibit a high level of difficulty. He has invented an assembly hand that helps automated assembly systems to effectively assemble parts featuring one of the most ubiquitous assembly primitives: prismatic insertion. This practical device represents one aspect of his on-going work in Compliance theory. The high level of skill is required to maneuver present-day, flexible

Dr. Laowattana proposed a new class of safer, more easily controlled mechanism. He is now extending the capability of such mechanism to precision surgery i.e. operation of brain tumor. His interest also includes robotic hip replacement as well as a new haptic interface for medical virtual reality.

 • คลิปเสียง ทำดีให้ปรากฎผลโดยที่ตัวตนไม่ปรากฎตัว downloads
 • คลิปเสียง ชีวิตคืออะไร ตอนที่ 1 downloads
 • คลิปเสียง ชีวิตคืออะไร ตอนที่ 2 downloads
 • คลิปเสียง ชีวิตคืออะไร ตอนที่ 3 downloads
 • คลิปเสียง ชีวิตคืออะไร ตอนที่ 4 downloads
 • คลิปเสียง ชีวิตคืออะไร ตอนที่ 5 downloads
 • คลิปเสียง ชีวิตคืออะไร ตอนที่ 6 downloads

Links

 • สโมสรโรตารีประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบอาชีพดีเด่นประจำปี 2550-2551arrowOrange
 • หนังสือขอบคุณ ดร.ชิต จาก นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย เนื่องในการเสียสละเงินเดือนประจำตำแหน่งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศarrowOrange
 • สมองคนสู่สมองกลอัจฉริยะ
 • เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ดร.ชิต เหล่าวัฒนาarrowOrange
 • Science TalkarrowOrange
 • เด็กไทยบนถนนสายเทคโนโลยีarrowOrange
 • เสี้ยวหนึ่งของ ดร.ชิตarrowOrange
 • กระเป๋าของ ดร.ชิตarrowOrange
 • ก้าวแรกกับโลกหุ่นยนต์arrowOrange
 • สารจากผู้อำนวยการ 10 ปี ฟีโบ้arrowOrange
 • อนาคต 10 ปี ฟีโบ้arrowOrange
 • บันทึกเมื่อฟีโบ้อายุครบ 9 ปีarrowOrange
 • โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”arrowOrange
 • บทสัมภาษณ์ในหนังสือ 100 Engineers Thailand 2011arrowOrange
 • เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีarrowOrange
 • เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีarrowOrange
 • รายการหนึ่งในพระราชดำริarrowOrange

Educational Background

B.Eng.1984 (Hons) King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand

Cert. Precision Mechanics and Robotics 1988, Kyoto University, Japan

M.Eng.1990, Ph.D.1994, Carnegie Mellon University, USA

Cert. Management of Technology 1995, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

Research interest

Robotic Dexterity, Factory Automation Analysis and Design of Mechanism and Control Systems

Work experience

Joint Committee Member (1996 – present)
KMUTT – MIT Collaborative S&T Programs

Assistant President for International Affairs (1995 – 1998)
King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Associate Dean for Industrial Linkages (1998 – 2000)
King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Assistant President for Corporate Relation (2000 – 2002)
King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Founding Director (1995 – present)
Institute of FIeld roBOtics and Development (FIBO)

Executive Director (1998 – present)
The Technology Promotion Institute (Thai – Japan)

Steering Committee, IT Network for Water Resource Management (1998 – present)
Thailand Research Fund

Coordinator, Science and Technology Projects (1996 – present)
The Suksapattana Foundation

Founding President, Thai Robotics Society (2001-2003)

Chaiman: TPA Robot Contest (2002 – present)
The Technology Promotion Association (Thai – Japan)

Central Committee: Robo Festa-Japan(1999 – present)

Honors and Awards

Monbusho Scholarship in 1986

Fulbright Fellowship in 1988

Researcher of the Year 2002

Toray Foundation Award 2003

Publications

Trin Veerasiri and S. Laowattana, “A Possibility for Expressing Multi-Emotion on Robot Faces” The 5th TRS Conference o Robotics and Industrial Technology, 26-27 May 2011, Bangkok Thailand

Rangsanti Phumkhonsan and S. Laowattana “Risk Management on HDD Technology Transfer” Proceeding of the 2nd ThaiTIMA Conference on Technology and Innovation Management, June 17-18, 2010, Bangkok, Thailand

Pasan Kulvanit, Bantoon Srisuwan and S. Laowattana “Optimum Performance of the Fast Walking Humanoid Soccer Robot: Experimental Study”, Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Climbing and Walking Robots (CLAWAR 2007), July 16-18, 2007 Singapore

Hataitep Wongsuwan and S. Laowattana,”Intelligent System for Biped Humanoid”, Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand (EIT) under the Royal Patronage, May 1, 2007

Ritthipravat, P., Maneewarn, T., Wyatt, J. and S. Laowattana, “Improved Knowledge Sharing Using Regret Evaluation”, International Journal of Information Technology and Intelligent Computing (Accepted 2006)

Hataitep Wongsuwan, M.B. Popovic, H. Herr and S. Laowattana “Footstep Planning Based on Global Motion Control (GMC) and ZMP Criteria Method”, IJRR/Journal of Humanoid (Accepted 2006)

Hataitep Wongsuwan and S. Laowattana “Foot Planning Based on Global Motion Control Method and Fuzzy Logic System”, ICARA2006 Book Series: Autonomous Robots and Agents (Studies in Computational Intelligence) by Springer-Verlag

Hataitep Wongsuwan and S. Laowattana “Neuro-Fuzzy System for a Biped Robotic System”, the Enformatika Journal Vol 14, August 2006 ISBN/ISSN 1305-5313

Ritthipravat, P., Maneewarn, T., Wyatt, J. and S. Laowattana, “Fuzzy-Q Knowledge Sharing Techniques with Expertness Measures: Comparison and Analysis”, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3967, pages 544-554.2006

Ritthipravat, P., Maneewarn, T., Wyatt, J. and S. Laowattana, “Comparison and Analysis of Expertness Measure in Knowledge among Robots”, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 4031, pages 60-69. 2006

Siripong Wutkleebn, Nachol Chaiyaratana, and S. Laowattana “Redesign Systems with Input Unmolded Dynamics via Bounded Feedback”, the17th International Symposium on Mathematical Theory of Network and Systems, Kyoto, Japan July 24-28, 2006

Pasan Kulvanit, Theera Piroonatana, Nachol Chaiyaratana and S. Laowattana, “Evolution Multi-objective Optimisation by Diversity Control”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006

Hataitep Wongsuwan and S. Laowattana “Experimental Study for FIBO Humanoid Robot”, the 2006 IEEE International Conferences on Cybernetics & Intelligent Systems (CIS) and Robotics, Automation & Mechatronics (RAM) (CIS-RAM 2006), 7 – 9 June 2006 in Bangkok, Thailand

Panrasee Ritthipravat, Thavida Maneewan, S. Laowattana, and Jeremy Wyatt “Fuzzy-Q Knowledge Sharing Techniques Technique with Expertness Measures: Comparison and Analysis”, the Proceedings of the 2005 International Computer Science Symposium in Russia (CSR? 05), June 8-12, 2006, St. Petersburg, Russia

Panrasee Ritthipravat, Thavida Maneewan, S. Laowattana, and Jeremy Wyatt “Comparison and Analysis of Expertness Measure in Knowledge Sharing among Robots”, the19th International Conference on Industrial,Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE’06), Annecy (France), June 27-30, 2006

Hataitep Wongsuwan and S. Laowattana “Computational Intelligence for Biped Robotics Systems”, TRS Technical Journal March 2006

Hataitep Wongsuwan and S. Laowattana “NuroFuzzy System for Motion Control of a Humanoid Robot”, NECTEC Technical Journal March 2006

Bantoon Srisuwan, Pasan Kulvanit and S. Laowattana “The Footstep Planning Algorithm for Biped Robot With Stereovision”, Third International Conference on Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems (CIRAS 2005), 13 – 16 December 2005, Singapore

Panrasee Ritthipravat, Thavida maneewan and S. Laowattana, Jeremy Wyatt “A Modified Approach To Fuzzy Q Learning for Mobile Robots”, the Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (IEEE SMC? 04), October 10-13, 2004 The Hague, Netherlands

H. Wongsuwarn and S. Laowattana, “Bipedal Gait Synthesizer Using Adaptive Neuro-Fuzzy Network”, the Proceeding of the First Asia International Symposium on Mechatronics (ASIM 2004), September 27-30, 2004 Xi?an, China

P. Kulvanit and S. Laowattana, “Dynamic Stability and Mobility of Small-sized Biped Mechanism”, the Proceeding of the First Asia International Symposium on Mechatronics (ASIM 2004), September 27-30, 2004 Xi?an, China

P. Kulvanit and S. Laowattana, “Critical Issues for Biped Mechanism in achieving Dynamically Stable Legged Locomotion”, the Proceeding of 17th Mechanical Engineering Conference October 15-17, 2003

Panrasee Ritthipravat, Thavida Maneewan and S. Laowattana, “Sharing Learning Policies Between Multiple Mobile Robots”, the Proceedings of the International Conference on Integration of Knowledge Intensive Multi-Agent Systems-KIMAS? 03, September 30- October 4 , 2003 Cambridge, Massachusetts, USA

Panrasee Ritthipravat, Thavida Maneewan and S. Laowattana, “Maintaining Spatial Relations Among Robots Using Formation Sensitivity Measure”, the Proceedings of the IASTED International Conference ROBOTICS AND APPLICATIONS, June 25-27, 2003 Salburg, Austria

Sompong Lertpolpairoj, Thavida Maneewan, and S. Laowattana, “Realistic and Stability Performance of Haptic System with Adaptive Virtual Coupling”, the 2002 IEEE International Conference on Industrial Technology, 11-14 December 2002 at the Shangri-La Hotel, Bangkok Thailand

Worapat Nukulwuthiopas, Thavida Maneewan, and S. Laowattana, “Dynamic Modeling of a One-Wheel Robot by Using Kane?s Method”, the 2002 IEEE International Conference on Industrial Technology, 11-14 December 2002 at the Shangri-La Hotel, Bangkok Thailand

Pakpoom Wiriyachroensunthorn and S. Laowattana, “Analysis and Design of A Multi-Link Mobile Robot(Serpentine)”, the 2002 IEEE International Conference on Industrial Technology, 11-14 December 2002 at the Shangri-La Hotel, Bangkok Thailand

Singha Leeraphan, Thavida Maneewan, and S. Laowattana, “Stable Adaptive Bilateral Control of Tranleoperation through Time-Varying Delay”, the Proceeding of the International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2002), September 30 ? October 4, 2002 at the Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, Switzerland

P. Ritthipravat, T. Maneeewan, S. Laowattana and K. Nakayama, “Obstacle Avoidance Using Modified Hopfield Neural Network for Multiple Robots”, the 2002 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, July 16-19, 2002, Phuket, Thailand

S. Laowattana, T. Chanpromh and P. Suwantep, “Analysis of Mechanical Structure and Stability for a Humanoid Robot”, the KMUTT Journal, January 2002

S. Laowattana and T. Boontae, “Security Enhancement Through Robotics Technology: SECBOT”, the KMUTT Journal, January 2002

S. Laowattana, Natapong Vutikorn, “Six Sigma Quality Enhancement of Motors Through aVibration Measurement System”, the KMUTT Journal, December 2001

T. Kiitipongpattana and S. Laowattana, “Considering SRCC as A Parallel Manipulator”, the Proceeding of 15th Mechanical Engineering Conference 2001

Sompong Lertpopairoj, Thavida Maneewan, Siam Chareonseang and S. Laowattana, “The Effect of Static Virtual Coupling on Realistic Performance of Haptic Systems”, the Proceeding of 4th Asian Conference on Robotics and Its Application, June 6-8, 2001 Singapore

S. Laowattana and C. Matayom, “HIPROBOT”, the Proceeding of 14th Mechanical Engineering Conference, November 2-3, 2000

S. Laowattana, T. Chanpromh and P. Suwantep, “Analysis of Mechanism and Stability of a Biped”, the Proceeding of 14th Mechanical Engineering Conference, November 2-3, 2000

S. Sirichai, S. Laowattana and B. Vanasirisawasd, “Dynamic Behavior of RAMA IX Bridge”, the Proceeding of 14th Mechanical Engineering Conference, November 2-3, 2000

S. Laowattana and T. Thanyaprasertkul, “Managing Energy Consumption Through a Computerized Decision Supporting System”, the Proceeding of 14th Mechanical Engineering Conference, November 2-3, 2000 (Best Paper Award)

P. Tungsubutra and S. Laowattana, “An Error Reference Plane of An Adaptive Controller for A SCARA Manipulator”, the 2000 IEEE International Conference on Systems, man, and Cybernetics, Music City Sheraton, Nashville TN, USA October 8-11, 2000

W. Ujathammaratana, U. Yuanguen and S. Laowattana, “An Application of the Sliding Mode Control for A SCARA Manipulator”, the 1999 National Computer Science and Engineering Conference December 16-17, 1999

S. Laowattana, W. Nukulwuthiopas and S. Leeraphan, “Dexterity Analysis of a Semi-autonomous Walking Machine”, the KMUTT Journal, December 1999

S. Laowattana and W. Satadachakul, “A Directive Motion of a Multiple-Constrained Holonomic System”, Proceedings of the 1999 Asian Symposium on Industrial Automation and Robotics, 1999

S. Laowattana and P. Ritthipravat, “A Quantification of Peak Force in a Switching Controlled Impact Operation”, Proceedings of the International Conference RoMoCo,1999 Kiekrz, Poland

S. Laowattana, “Analysis of Task Constraints for Three Dimensional Insertion”, the KMUTT Journal, December 1998

S. Laowattana and P. Viriyachareonsoonthorn, “Multijoint Robot”, the Proceeding of 11th Mechanical Conference, 1998

H. Wongsuwan and S. Laowattana, “A Neuron Network Based Advisory System for a Large Glycol & Water Chiller Plant”, the Proceeding of 11th Mechanical Conference, 1998

T. Kiitipongpattana and S. Laowattana, “Robotic Insertion of Dual Pegs based on Force Feedback Signals”, the Proceeding of 1998 IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems

R. Chalodhorn and S. Laowattana, “Feedback Linearization Control for a Two-Link Planar Manipulator”, the 1997 International Symposium on Automotive Technology and Automation, Dusseldorf, Germany 1997

T. Kiitipongpattana and S. Laowattana, “Jamming Diagram of Dual Pegs”, the Proceeding of 10th Mechanical Engineering Conference1997

N. Naksuk, S. Tongwinyoo, J. Ngamwiwit and S. Laowattana, “Nonlinear Control of a Crane System”, the Proceeding of 20th Electrical Engineering Conference 1997

H. Wongsuwan and S. Laowattana, “Control of a Glycol and Water Chiller Plant by Neuron Network”, the Proceeding of 10th Mechanical Engineering Conference 1997

T. Kiitipongpattana and S. Laowattana, “Dual Pegs Insertion”, the Proceeding of 9th Mechanical Engineering Conference 1996

R. Sturges, K. Sathirakul and S. Laowattana, “Directly Visualizing Spatial Freedom from Geometric Models” the International Journal of Robotics Research, MIT Press, October 1996

R. Sturges, and S. Laowattana, “Design of an Orthogonal Compliance for Polygonal Peg Insertion”, the ASME Journal of Mechanical Design , March 1996

R. Sturges, and S. Laowattana, “Virtual Wedging in Three Dimensional Peg Insertion Tasks”, the ASME Journal of Mechanical Design, March 1996

R. Sturges, and S. Laowattana, “A Voice-Actuated, Tendon-Controlled Device for Endoscopy” a book chapter in Computer Integrated Surgery R.H. Taylor ,.ed., MIT Press,1995

R. Sturges, and S. Laowattana, “Fine Motion Planning Through Constraint Network Analysis” IEEE Symposium on Assembly and Task Planning, Pittsburgh, August 10-11, 1995

R. Sturges, and S. Laowattana, “Passive Assembly of Non-Axisymmetric Rigid Parts” the Proceeding of the International Conference on Intelligent Robots and Systems, 1994

R. Sturges, and S. Laowattana, “Polygonal Peg Insertion Using Orthogonal Compliance”, the Proceeding of Japan-USA Symposium on Flexible Automation 1994

R. Sturges, and S. Laowattana, “Representation of Relative Freedom Derived from Geometric Models”, the Proceeding of the ASME Design Technical Conference 1993

R. Sturges, and S. Laowattana, “A Flexible, Tendon-Controlled Device for Endoscopy”, the International Journal of Robotics Research, MIT Press 1993

Activities and Interests

Readings, Car Driving and Golfing as a beginner.

Contact

Categories: ประวัติบุคลากร