ขอแสดงความยินดี ดร.วราสิณี รับทุนอุดหนุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประจำปี 2563 - Institute of Field roBOtics (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • English
    • Thai

ขอแสดงความยินดี ดร.วราสิณี รับทุนอุดหนุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยในหัวข้อ “Development and Validation of Tuberculosis and Pneumonia Detection Algorithms for Chest X-Ray Images in Thai Population ” จากมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประจำปี 2563

Categories: News,Research